Kwestia jakości tłumaczenia jest jednym z problemów, które zarówno w badaniach nad przekładem, jak i w praktyce tłumaczeniowej wzbudzają najwięcej sporów. Wraz z rosnącą konkurencją na rynku usług tłumaczeniowych dyskusje wokół ich jakości stają się coraz bardziej zażarte. Jednocześnie warto podkreślić, że niemal każdy dostrzega bezpośredni związek między kompetencjami tłumacza a jakością tworzonego przez niego produktu.

Kolejną kwestią wzbudzającą kontrowersje jest technologia tłumaczeniowa. Niektórzy tłumacze tekstów specjalistycznych widzą w niej sposób na zwiększanie wydajności i poprawy jakości tłumaczenia, inni zaś uważają, że nacisk na zwiększenie wykorzystania technologii tłumaczeniowych skutkuje pogorszeniem jakości przekładu.

Mając to wszystko na uwadze, można z łatwością dostrzec, jakie istotne jest ponowne określenie zestawu kompetencji językowych i technologicznych tłumaczy, w szczególności tych, którzy dopiero wchodzą na rynek i potrzebują umiejętności mogących zapewnić im przewagę nad bardziej doświadczoną konkurencją rynkową.

Powyższe problemy będą tematem konferencji Points of View 2015: Różne spojrzenia na kompetencje tłumaczy i jakość przekładu, która odbędzie się w Krakowie 27 listopada 2015 r. Organizatorami tego wydarzenia są Komisja Europejska (Przedstawicielstwo w Polsce oraz w Republice Czeskiej), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Karola w Pradze oraz TRALICE – regionalna organizacja non-profit zrzeszająca ekspertów z rynku tłumaczeń. Konferencja ta, skierowana do wszystkich uczestników branży tłumaczeniowej, w szczególności młodych tłumaczy oraz studentów studiów magisterskich i podyplomowych, stanowi jeden z serii warsztatów Translating Europe organizowanych we wszystkich państwach członkowskich przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Wspomniany projekt ma zasięg ogólnoeuropejski, a jego celem jest określenie umiejętności potrzebnych w branży językowej, które pozwoliłyby na zwiększenie zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków przekładoznawczych. Kontynuacją krakowskiej konferencji będą przyszłoroczne warsztaty Translating Europe na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Więcej informacji o projekcie Translating Europe można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/index_en.htm

Udział w konferencji będzie bezpłatny pod warunkiem uprzedniej rejestracji.

Zaprosiliśmy naszych ekspertów o podzielenie się swoimi przemyśleniami, wynikami badań i doświadczeniem zawodowym związanych z tytułem konferencji. Organizatorzy określili trzy następujące obszary tematyczne wraz z wykazem bardziej szczegółowych zagadnień:

 1. Ocena i zapewnienie jakości tłumaczenia:
  1. czy zawsze MUSIMY i MOŻEMY zapewnić najwyższą jakość tłumaczenia?
  2. zapewnienie jakości i ocena jakości – jakie jest ich miejsce w cyklu zarządzania projektem tłumaczeniowym?
  3. czy normy jakości (np. EN 15038) pomagają zapewnić jakość tłumaczenia?
  4. jakie oczekiwania na temat jakości mają klient i użytkownik?
  5. jakie jest realne ryzyko wystąpienia niskiej jakości tłumaczenia?
  6. jaką rolę w zapewnieniu jakości (QA) i ocenie jakości (QE) odkrywa technologia tłumaczeniowa?
  7. w jaki sposób przekładoznawstwo może pomóc w rozważaniach nad jakością?
  8. jakie ograniczenia jakości wiążą się tłumaczeniem maszynowym (MT)?
  9. jakie są właściwe kryteria oceny jakości tłumaczenia?
  10. jak ważna jest dla klienta informacja zwrotna na temat oceny jakości?
  11. czy również klient odpowiedzialny jest za zapewnienie jakości tłumaczenia?
 2. Technologia tłumaczeniowa, perspektywy branży i kompetencje wymagane od tłumaczy:
  1. czy „CAT umarł?” albo jak być na bieżąco z różnorodnością narzędzi CAT dostępnych na rynku;
  2. technologia chmurowa: perspektywy dla tłumaczy i biur;
  3. ciągły rozwój zawodowy tłumaczy;
  4. czy istnieje rzeczywista lista kompetencji?
  5. jakie umiejętności miękkie musi mieć tłumacz, by odnieść sukces na rynku?
 3. Tłumaczenie instytucjonalne i specjalistyczne – ocena jakości i kompetencje tłumacza
 1. jak zdefiniować jakość w przypadku tego typu tekstów?
 2. jakie kompetencje są niezbędne do rozwoju kariery w tej branży?
 3. jakie rodzaje tekstów są przedmiotem tłumaczenia pisemnego i ustnego wśród tłumaczy przysięgłych? Czy zadania tłumacza przysięgłego uległy zmianie w ostatnim czasie?
 4. jak zostać tłumaczem przysięgłym? Jakie są perspektywy rozwoju tej branży, biorąc pod uwagę zmienne otoczenie regulacyjne w UE?

Główni prelegenci:

Prof. Lisa LINK, TH Köln University of Applied Sciences, Kolonia, Niemcy

Prof. Gary MASSEY, ZHAW Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Szwajcaria

Prof. Elżbieta TABAKOWSKA, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. Sonia VANDEPITTE, Ghent University, Gandawa, Belgia

Główne miejsce konferencji:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Auditorium Maximum, sala wystawowa (drugie piętro), ul. Krupnicza 33.

Virtual tour: maximum.wkraj.pl

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, lecz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja.

#TranslatingEurope Workshop